lördag 1 mars 2014

Krisen i Ukraina - Europa står på randen till ett nytt krig

Med tanke på situationens allvar var det en akt av ren och skär dårskap av det ukrainska parlamentet att utse en tillfällig regering med Ihor Tenjukh som försvarsminister, Oleksandr Sitj som vice premiärminister och Oleh Maknitskij som chefsåklagare i Ukraina.

De tre Ministrarna kommer från det nationalsocialistiska partiet Svoboda. Förutom antisemitism är partiet ökänt för hatet mot både homosexuella och ryssar. De har en stab av unga våldsbenägna unga män som lyder minsta vink från partihögkvarteret, risken att de nu beväpnar sig är överhängande när en av deras egna innehar försvarministerposten. Att sätta politiker från Svoboda på tunga ministerposter i Ukraina kan vara misstaget som åter sätter Europa i brand och det är en av förklaringarna till varför Ryssland agerar som de gör. 

Tyvärr bortser många medier från detta i sin rapportering. Märk väl att jag inte försvarar ryssarnas agerande. Jag tror att det går att få till en fredlig lösning utan spända muskler och vapenskrammel. Tyvärr kommer tiden för en fredlig lösning snart att ticka ut. I skrivande stund har den ukrainska armén satts i högsta beredskap. Med en ukrainsk försvarminister från ett anti ryskt nationalistiskt parti och ett Ryssland som inte backar ett steg för att skydda ryssar och sina egna intressen är risken för krig tyvärr överhängande...

Det är dags för alla oss som tror på bönens kraft att be till Gud för en fredlig lösning på krisen i Ukraina! Be för att ledarna i de båda länderna kommer till besinning och att de sätter sig ned vid förhandlingsbordet och når en fredlig överenskommelse om Krim. Be också att Ukraina upplöser sitt parlament och tillsätter ministrar från demokratiska partier och förpassar de nationalsocialistiska politikerna och deras mörka ideologi till historiens skräphög där den hör hemma.


I den bifogade länken från tidningen Expo med rubriken "Svoboda ideolog kallar förintelsen för en guldålder" kan ni läsa mer om Svoboda: http://expo.se/2012/svoboda-ideolog-kallar-forintelsen-en-guldalder_5421.html

I följande länk kan ni läsa mer om Svoboda, deras politik och deras visioner: http://en.wikipedia.org/wiki/Svoboda_(political_party)

Text och foto: Mikael Good

Inga kommentarer: