onsdag 8 april 2015

Det är Romernas nationaldag idagDet är den 8 april idag och Romer från ett 40-tal länder firar sin nationaldag till minne av den första romska kongressen som hölls i London den 8 april 1971. På kongressen i London infördes den romska flaggan. Det blåa fältet i flaggan symboliserar himlen, det gröna marken och det röda hjulet symboliserar framåtskridandet. Även romernas nationalsång Djelem, Djelem (jag reste, jag reste) infördes på kongressen i London.
År 2000 utropade International Romani Union (IRU) Romanistan som romernas eget hemland utan att ställa några krav på territorium. Att IRU valde att inte ställa krav på något territorium är inte så konstigt, för på sätt och vis kan man säga att hela världen är romernas hemland.

Genom historien har mycket av den romska kulturen, sedvänjorna och levnadssättet slagits i spillror genom diskriminering, förföljelse och ond bråd död. Förföljelsen av romer borde ha begravts i Europa i och med nazismens fall i maj 1945. Men istället berövades de östeuropeiska romerna som hamnade bakom den sovjetiska järnridån de få strukturerna som hade bestått nazisternas försök att utrota både romerna och deras kultur. I västeruropa fortsatte diskrimineringen efter kriget och det skulle dröja till slutet av 1970-talet innan romernas rättigheter började att diskuteras på allvar.

I Östeuropa var det många som trodde att romerna skulle få det bättre efter kommunismens fall men istället ökade diskrimineringen och förföljelsen. Romer behandlas fortfarande som främlingar och andra klassens medborgare i länder som de har bott i nästan 1000 år. Trots att vi har kommit till år 2015 har vi lång väg kvar att vandra innan romerna har inkluderats i vår europeiska stugvärme där de hör hemma. Men jag är övertygad om att vi kommer att nå dit en vacker dag.

Det är mer än dags att vi lägger historien bakom oss och inkluderar romerna i vår gemenskap. Rom är romani för människa och oavsett nationalitet, etnicitet, religiösa tro eller vår könstillhörighet är vi alla romer (människor) och Gud som ser rakt in i djupet av våra hjärtan älskar oss precis som de romer vi är. Opre Roma!

Romernas nationalsång Djelem, Djelem: https://www.youtube.com/watch?v=23dW3H9yFSU

Text och foto: Mikael Good

Detta tal höll jag under firandet av romernas nationaldag på Frälsningsarmén i Huskvarna. Där ett 30-tal romer från Rumänien och Sverige samt ett 10-tal svenskar fanns på plats och deltog i firandet. Talet tolkades till rumänska. P4 Jönköping fanns på plats och sände live från Hannas Var Dags Rum.

Inga kommentarer: