fredag 1 april 2016

Huskvarna kommun kan återuppstå 2020


1971 uppgick Huskvarna kommun i den nybildade kommunen Jönköping. Sedan dess har några medborgare i Huskvarna stad envist lämnat in medborgarförslag om en delning av kommunerna.

Men under de senaste tre åren har det skett en förändring och 1000-tals medborgarförslag som föreslår en delning av Jönköpings kommun i en västlig och östlig del lämnats in. De många förslagen har tvingat kommunfullmäktige att behandla förslagen inom fullmäktiges befogenhetsområde.

Idag har fullmäktige lämnat ett förslag till kommunstyrelsen där det föreslås att det hålls en folkomröstning i samband med riksdagvalet 2018 om städerna Huskvarna och Gränna samt Vista Härads området ska bilda en gemensam kommun med namnet Husqvarna kommun från och med 1 januari 2020.

Jönköpings kommun för även samtal med Habo och Mullsjö kommuner om ett eventuellt uppgående i Jönköpings kommun och eventuellt kommer det även att hållas folkomröstningar i de kommunerna. Om Mullsjö väljer att uppgå i Jönköpings kommun kommer Sandhem att övergå till Falköpings kommun enligt jordabalken kapitel 14:12 §.

Text och foto: Mikael Good

Inga kommentarer: