lördag 3 augusti 2019

Det finns inga lyckliga hororI spelfilmer och inom pornografin framställs ofta prostituerade som starka, självständiga och lyckliga kvinnor som själva har valt att sälja sex. Amerikanska PRE har intervjuat 475 prostituerade i fem länder och deras bild av de prostituerades verklighet är en helt annan.

Den amerikanska icke vinstdrivande organisationen Prostitution Research and Education (PRE) som arbetar mot prostitution, pornografi och trafficking, har gjort en undersökning om hur prostituerades situation ser ut i fem länder. De intervjuade 475 prostituerade kvinnor i Sydafrika, Thailand, Turkiet, Zambia och USA. Undersökningen visar att 92 procent av de prostituerade skulle göra något annat om de hade möjlighet till det. Undersökningen visar även att av kvinnor som säljer sin kropp, har 73 procent utsatts för fysiska övergrepp, 62 procent har blivit våldtagna och 67 procent lider av posttraumatiskt stressymptom PTSD.

Prostituerade från Nepal och Indien ingick inte i PRE:s undersökning. Men enligt organisationer som jobbar mot prostituerade i de båda länderna, är siffrorna för våldtäkt och fysiska övergrepp mot prostituerade i paritet med siffrorna i PRE:s undersökning. Enligt Ministry of Women and Child Development finns det runt 2,8 miljoner sexarbetare i Indien, många av dem började ”arbeta” i sexindustrin innan de fyllde 18 år. Flera av dem är sexslavar som har tvingats eller lurats in i prostitution, och har få eller inga möjligheter att bryta sig loss.

Text och foto: Mikael Good

Inga kommentarer: