torsdag 9 februari 2012

Så får du mer pengar i plånboken

De allmänna kommunikationerna är väl utbyggda på många platser i Sverige och det är förhållandevis billigt att åka buss, tunnelbana, spårvagn eller tåg till jobbet. Men trots att många av oss har tillgång till väl fungerande allmånna kommunikattioner är det många av som som väljer att ta bilen till sitt arbete.

Jag har haft arbetskamrater som bara hade några kilometer till sitt arbete. Trots att dom hade tillgång till bussar som gick var tionde minut i rusningstrafik tog dom ändå bilen till arbetet. De tog säkert bilen för att dom älskar att sitta fast en extra kvart i den värsta rusningstrafiken på morgonen och eftermiddagen och dom betalade säkert villigt 800 kronor för sin parkeringsplats varje månad. Slår man ihop den verkliga kostnaden för deras bil så kostar det dom lågt räknat 2000 kronor att ta sig till och från jobbet varje månad. Ett månadskort i Jönköping kostar bara 600 kronor.

Det som är intressant i sammanhanget är att bilåkarna brukar vara dom som är mest benägna att klaga på sin lön. Om dom istället tog bussen skulle dom få minst 1400 kronor mer i plånboken eller drygt 15000 kronor per år om man räknar bort semestermånaden. Det är pengar som skulle kunna användas till en välbehövlig resa till sydligare nejder eller till något annat kul. Åker du kollektivt får du inte bara mer pengar i plånboken du sparar även på miljön och får möjlighet att knyta kontakter med andra människor.Text och foto: © Mikael Good. All rights reserved.

Inga kommentarer: