fredag 28 mars 2014

Låt rätten till vård gå hand i hand med rätten till samvetsfrihet


Genom historien har Tyskland fått lära sig en mycket dyrköpt läxa för att förstå vad som händer när medborgarna inte har rätt att välja mellan yrke och samvete. Det är dags för Sverige att vi lär oss den tyska läxan och inför samvetsfrihet. Med dårens envishet hävdar våra företrädare att vi bor i ett demokratiskt land där alla har rätt till sin egen åsikt. Debatten om samvetsfrihet har tyvärr visat på motsatsen...

En person ska inte behöva välja mellan sitt yrke och sitt samvete. Historien borde har lärt oss vad som kan hända när det valet inte finns. I Nazityskland infördes yrkesförbud på 1930-talet för dem som hade fel uppfattning, fel tro, fel bakgrund eller tillhörde fel folkslag. De tyskar som inte var villig att lyda en direkt order från överordnade riskerade att kastas i fängelse och under krigsåren kunde ordervägran leda till döden. Under Nürnbergrättegångarna hävdade många av de åtalade att de var oskyldiga, de hade bara lytt en direkt order och därför ansåg de att det var deras chefer som skulle straffas för alla de fruktansvärda handlingar som de hade beordrats att göra. Att det var så få tyskar som vågade visa ryggrad och ordervägra när de beordrades att döda civila är ett tragiskt kapitel i Tysklands historia. I dag är rätten till samvetsvägran inskriven och djupt rotad i den tyska konstitutionen. 

Det är tragiskt att abort används som ett slagträ i debatten om samvetsfrihet i Sverige. Oavsett vad man tycker om abort är debatten om samvetsfrihet först och främst en demokratifråga. Det är tragiskt att ledande demokratiförespråkare antingen är tysta eller själva väljer att gå emot den demokratiska rätten till samvetsfrihet. Danmark och Nederländerna som är ett eller ett par steg liberalare än Sverige har samvetsfrihet för sin vårdpersonal. I de länderna går rätten till vård hand i hand med rätten att följa samvetet. Om Sverige skulle följa exempelvis Belgien och Nederländerna i fotspåren och införa aktiv dödshjälp breddas frågan och vårdpersonal kan ställas inför kravet att döda sina patienter eller att bli av med sitt arbete. För att vi svenskar ska vara förberedda för morgondagens frågor är det viktigt att vi tar lärdom av historien och i god tid skärper våra samveten så att vi är väl rustade när de frågorna dyker upp. 

Sverige vill gärna vara hela världens samvete. Genom historien har vi gjort mycket gott för framförallt små nationers demokratiska rättigheter och vi har arbetat hårt för en värld i fred. Men i Sverige har inte vårdpersonal rätt att följa sitt eget samvete. De ska snällt rätta in sig i ledet och göra det arbetet som de beordras att göra av sina chefer. Låt oss istället lära oss av Tysklands dyrköpta läxa och rusta oss för framtiden genom att skriva in rätten till samvetsvägran i den svenska grundlagen. Först då och inte innan kan vi vara världens samvete fullt ut!

Text och foto: Mikael Good

Inga kommentarer: