fredag 4 april 2014

Har Vladimir Putin tagit sig vatten över huvudet?


Ryssen kommer skanderar olyckskorparna runt om i Europa och denna gången finns det kanske fog för deras skanderande särskilt efter den senaste tidens otäcka händelseutveckling i Ukraina. Men har egentligen Ryssland de militära- och ekonomiska musklerna som krävs för sitt offensiva agerande eller har de helt enkelt tagit sig vatten över huvudet?


När jag var i Ryssland på en reportageresa för ett par år sedan kom jag till ett land med hopp om framtiden. De sämst ställda i det ryska samhället hade fått det betydligt bättre under Vladimir Putins och Dimitri Medveds presidentperioder. Det är framförallt bland fabriksarbetare, bönder, statsanställda och pensionärer som partiet Enade Ryssland som Vladimir Putin företräder har sitt starkaste stöd, men det är också de grupperna som kommer att drabbas hårdast om den ryska ekonomin skulle försämras. Rysslands ekonomi är beroende av den betydande exporten av gas och olja till Europa. Om den inkomstkällan skulle tryta genom embargon eller genom att Europa väljer att bli mindre beroende av rysk olja och gas kommer Ryssland att få problem med sin ekonomi. Krimäventyret och det av Ryssland regisserade upproret i östra Ukraina kan visa sig bli riktigt kostsamt för både Vladimir Putin och för det ryska folket. Om de ryska arbetarna får försämrade levnadsvillkor eller blir av med sina jobb kan vågskålen snabbt väga över till nackdel för Vladimir Putin och landet kan stå inför en ny arbetarledd revolution.

Även om den ryska försvarsbudgeten har ökat kraftigt de senaste tio åren så spenderade ryssarna enligt IISS "bara" 448 miljarder kronor 2013 mot de 3945 miljarder kronorna som USA spenderade på försvaret och de drygt 1700 miljarder kronorna som EU-länderna tillsammans spenderade på försvaret under samma period. Trots senare tids modernisering och upprustning av den ryska armén är stora delar av deras vapen hopplöst föråldrade om man jämför med de vapen och den slagkraft som EU-länderna och USA gemensamt besitter. Den militära förmågan i Ryssland har ökat kraftigt de senaste åren men slagkraften är bara en skugga av vad den var under Sovjettiden och landet har varken den militära förmågan eller ekonomin som krävs för ett längre krig. Enligt planeringen ska den ryska armén vara fullt moderniserad och upprustad år 2020 men de planerna får nog läggas på is nu. Vad Vladimir Putin har för intentioner med sitt offensiva agerande i Ukarina återstår dock att se, men hittills har hans agerande kostat betydligt mer än vad det smakat för det ryska folket.

Text och foto: Mikael Good

Inga kommentarer: