tisdag 2 augusti 2016

Minnesdagen för förintelsens romska offerNatten mellan den 2 och 3 augusti är känd som den så kallade "Zigenarnatten". För 75 år sedan beordrade SS chefen Heinrich Himmler att de sista kvarvarande romerna i dödslägret Auschwitz-Birkenau skulle dödas. Den 2 augusti är numera en officiell minnesdag över förintelsens romska offer.

Fram till den natten hade romernas område i förintelselägret varit fylld med sång och dans. Trots alla umbärande valde romerna att låta sången och musiken föra med sig glädje i sorgen och hopp i hopplösheten. Men natten mellan den 2 och 3 augusti tystnade musiken i dödslägret och 3000 romer forslades bort och fick möta döden i nazisternas gaskammare. Drygt 20 000 romer internerades i Auschwitz-Birkenau, bara ett fåtal av dem överlevede. Man vet inte exakt hur många romer som mördades under andra världskriget. Nazisterna förde inte noggrann bok på hur många romer som dödades, och därför kan man bara uppskatta antalet offer. Forskningen kring folkmordet på romerna är bristfällig. Men en siffra som återkommer är att 1 000 000 romer mördades av nazisterna och deras kollaboratörer under kriget.

Förföljelsen, hatet och våldet mot romer borde ha begravts i Europa i samband med nazitysklands fall 1945. Men det gjorde det inte. Hatet låg och pyrde ett par år innan det åter blossade upp. Idag får romer utstå kollektiva bestraffningar och får se sina mänskliga rättigheter bli kränkta runt om i Europa bara för att de är romer. Värst är situationen i Ungern, Rumänien och på Balkan där romer behandlas som andra klassens medborgare och regelbundet utsätts för den övriga befolkningens fördomar, hån och förakt.

Antiziganismen har även ökat i Sverige, romer från Bulgarien och Rumänien som kommit hit i en desperat jakt på försörjning har fått utstå både hot och våld. Hatbrotten mot romer har ökat markant i Sverige de senaste åren, men ändå tror polisen att mörkertalet är stort. Svenska romer är rädda för att hamna i polisens register även när de själva är offer, och romer från Bulgarien och Rumänien har lite eller inget förtroende för polisen, på grund av polisövergrepp i deras hemländer.


Med detta i åtanke är det mer än dags att vi gör upp med vår mörka europeiska historia och inkluderar romerna i vår europeiska gemenskap och ger dem samma möjligheter.

Text och illustration: Mikael Good

Inga kommentarer: