torsdag 14 februari 2013

Behärskar du den svåra konsten att vänta?Vi jäktar fram i tillvaron i vår ständiga jakt efter genvägar som ska föra oss dit vi vill så snabbt som möjligt. Självhjälpsböcker som skrivits av livsstilscoacher har vuxit upp som svampar ur jorden och de lovar oss snabba och effektiva lösningar på hur man snabbt kommer till målet med allt från viktminskning till sin mentala hälsa. Tidningars livsstilsbilagor svämmar över av tips på olika genvägar som kan föra oss framåt i livet och ju närmare sommaren vi kommer desto fler blir löpen om hur vi snabbt ska fixa våra strandkroppar. Man skulle nästan kunna tro att slippa vänta har blivit en mänsklig rättighet i den rikare delen av världen.

Tålamod har blivit en bristvara i ett samhälle där hjulen bara snurrar allt snabbare och snabbare. Som motvikt till alla genvägarna borde någon egentligen skriva en bok om den svåra konsten att vänta. Jag tror att det är viktigt att vi moderna människor återerövrar den kunskapen som våra förfäder en gång hade. Många skrattar säkert lätt åt historien om afrikanen som satte sig ned och väntade in sin själ efter en hektisk dag. Men det kanske är som så att afrikanen gör precis det rätta? Vi kanske också skulle behöva göra som honom och sätta oss ned och vänta in vår själ istället för att fortsätta i vårt allt för höga och för själen skadliga tempo.

"Om människan inte har någon kontakt med sin själ, blir livet tomt. Egot strävar då efter att fylla tomrummet, men det tar till fel metoder. Det är bara själen som kan skänka livskänsla, djup fullbordan och mening åt livet."
- Tommy Hellsten ur boken Du är mer än du anar - Libris förlag

Text och foto: © Mikael Good, All Rights Reserved.

Inga kommentarer: