måndag 30 januari 2012

Har du en diktator på arbetsplatsen?

De flesta av oss har säkert stött på ordet diktator och vi har alla en ganska så klar bild av vad en diktator är. Men om man går till ordets ursprungliga betydelse så är en diktator en person som fattar sina beslut utan att fråga någon annan om råd. 

Ordet diktator har sitt ursprung i det gamla rommariket där en person kunde få oinskränkt makt av senaten under en period på sex månader. Att utse någon till diktator var endast tänkt som en nödåtgärd under riktigt tuffa perioder av krig och uppror. När tiden var över skulle makten återlämnas till senaten. Senare missbrukades diktatorstiteln och maktlystna personer utnämnde sig till diktatorer på livstid.

Det finns många som har enväldiga diktatorer som chefer. Jag tror att det är bra att ha en tydlig ledare på arbetsplatsen, men jag tror även att det är bra om alla viktiga beslut som fattas sker i samförstånd mellan chefen och personalen. Det finns allt för många företag där besluten fattas över huvudet på de anställda och i vissa skräckexempel har de anställda inte en aning om vilka beslut som chefen har fattat, förrän kunderna börjar ställa frågor till dem…

Ett av de värsta exemplen på diktatorer på arbetsplatsen som jag har hört talas om var när receptionisten på ett företag fick utskällning efter utskällning från arga konsumenter utan att ha en aning om vad det gällde… I efterhand fick hon och de andra i personalen reda på att chefen på företaget hade tackat ja till en tivelaktig telefonkampanj utan att först meddela den personal som direkt berördes av kampanjen... I´m the world leader pretend © Mikael Good

Text och foto: © Mikael Good. All rights reserved.

Inga kommentarer: