lördag 22 december 2012

Den sanna revolutionen

På TV ser jag människor i Egypten med brinnande ögon som spyr ut vrede över sina medmänniskor. De tror att de är sanna revolutionärer som kämpar den goda kampen. Men deras förstånd har runnit ur deras hjärtan rakt ned i en stor kokande kittel av hat och våld.

Den sanna revolutionen sker aldrig på gatorna. Den sanna revolutionen äger rum djupt inne i hjärtats allra djupaste och varmaste kammare. Den sanna revolutionen är som en stor varm kram fylld med äkta kärlek och omtanke om sina medmänniskor. Även om det ser mörkt ut så vet jag att en hjärtats revolution har startat på platser i Egypten dit våldet och TV-kamerorna ännu inte har nått och den kommer att förvandla hela mellanöstern.

Text och foto: Mikael Good

Inga kommentarer: