fredag 10 januari 2014

Nu är det dags att införa en samvetsklausul i vårdenNu är det mer än dags att en samvetsklausul införs i vården! Det är självklart att vårdpersonal ska ha rätt att säga nej till att medverka i ingrepp eller uppgifter som strider mot deras egen moraliska eller religiösa övertygelse.


Vi har samvetsfrihet i Sverige vilket innebär att alla har rätt att agera i enlighet med sin egna religiösa, etiska eller politiska uppfattning och den innebär även att ingen ska kunna tvingas att utföra handlingar som står i strid med den egna övertygelsen. Av någon märkligt anledning har vi ändå inte någon samvetsklausul i vården. Å andra sidan är både norrmännen och danskarna tacksamma över att vi inte har någon samvetsklausul. Det innebär att de utan svårighet kan värva kompetent vårdpersonal från Sverige. Högre lön, bättre arbetstider och samvetsfrihet i vården har lockat och kommer säkerligen att locka många fler svenskar över gränserna.

Manlig omskärelse av barn är tillåten i Sverige. En läkare som vägrar att genomföra ingreppet av andra skäl än rent medicinska tilldelades Hedenius-priset av föreningen Humanisterna för sitt ställningstagande. Undrar just om föreningen Humanisterna kan tänka sig att ge priset som uppmuntran till en judisk, muslimsk eller kristen barnmorska som vägrar att assistera vid aborter annat än när det råder fara för moderns liv? Varför ska det göras skillnad på män och kvinnor i vården? Manliga läkare får säga nej och uppmuntras för sin ståndaktighet, medan kvinnor oftast ska rätta in sig i ledet, hålla tyst och anpassa sig till det allmänna regelverket...

(Edit) Det har precis kommit till min kännedom att Sveriges vägran att införa en samvetsklausul i vården strider mot Europarådets resolution om ”Rätten till samvetsvägran i laglig medicinsk vård”. Sverige behövs som en demokratisk röst i ett allt mer nationalistiskt och korrupt Europa men om inte vi själva kan rätta oss efter Europarådets resolutioner kommer ingen längre att vilja lyssna på oss. (Edit)

Text och foto © Mikael Good, All Rights Reserved

Inga kommentarer: