måndag 22 september 2014

I Believe A Change Is Gonna ComeFör ett tag sedan lyssnade på Sam Cookes sång "A Change Is Gonna Come" (en förändring är på väg) samtidigt som jag skrev på en artikel om romernas utsatta situation i Rumänien. I landet finns ett urgammalt förakt och en utbredd rasism mot de romska och rudariska minoriteterna.


Den rasism och det utanförskap som många romer upplever kan i mångt och mycket liknas vid den segregation som afroamerikanerna i sydstaterna i USA fick uppleva fram till slutet av 1960-talet. Sam Cookes sång blev i vart fall ledmotivet för den afroamerikanska medborgarrättsrörelsens fredliga kamp för sina rättigheter. Sam Cooke valde att ställa sig på barrikaderna och använda sin stjärnstatus till att verka för en verklig förändring. Sam fick betala ett högt pris för sitt engagemang och mördades på ett hotell i Los Angeles 1964. Han blev en av många martyrer som kantade den blodiga vägen till svarta och vitas lika rättigheter i USA. Kanske hade den kampen fördröjts ett par år om inte Sam hade valt att ställa sig upp för svarta och vitas lika rättigheter.


Jag arbetar för Hjärta till Hjärta och vi arbetar för romers och rudaris rättigheter i Rumänien. Därför har vi startat upp Team Roma. Vi vill göra något åt grundorsakerna till fattigdomen och utanförskapet bland romer och rudari. Förutom utbildning, hälsovård, hjälp till självhjälp är även strukturomvandlande åtgärder en självklar del av arbetet. Genom opinionsbildning och meningsfull diplomati vill vi vara med och ge vårt bidrag till en djupgående förändring för Rumäniens romer och rudari. En förändring som gör det möjligt att de en gång för alla kan bryta sig ur fattigdom och förtryck och få samma medborgerliga rättigheter som sina rumänska grannar. Även om vägen till en varaktig förändring är lång och snårig tror jag fullt och fast att en förändring är på väg. 


Text och foto: Mikael Good

Inga kommentarer: