tisdag 24 november 2015

Fredlig manifestation för Israel i Smålands Jerusalem

Isaac och Osnat Bachman
Bitande kalla vintervindar från Vättern och ett överhängande terrorhot kunde inte hindra att ett drygt hundratal väl påpälsade åhörare samlades för att delta på en stödmanifestation med rubriken Shalom (fred) för Israel i centrala Jönköping i lördags. Israels ambassadör i Sverige Isaac Bachman talade på manifestationen som på grund av säkerhetsläget övervakades av ett stort antal poliser. Isaacs tal genomsyrades av en ärlig längtan efter fred mellan Israel och dess grannar.Värden Ewa Jonsson hälsade välkommen till manifestationen som arrangerades av Samfundet Sverige-Israel och Jönköping/Jerusalem Center. Israelisk musik framfördes av Calle Smedman och Börje Jonsson. Bland annat sjöngs sången Hevenu Shalom Aleichem - det är Guds fred jag vill ge dig. Manifestationen inleddes med ljuständningen och en tyst minut för terrorns offer i Mali, Paris och Israel. Efter den tysta minuten talade kommunfullmäktiges ordförande i Jönköping Anders Hulusjö (KD) han berättade om sitt långvariga engagemang för det judiska folket och den demokratiska staten Israel. Anders uttryckte oro över att moralen i Europa är såpass urholkad att det snabbt kan gå åt helt fel håll. Han tog det forna Jugoslavien som exempel på hur släkt och vänner snabbt vändes mot varandra och utsatte varandra för barbariska brott. Anders avsluta med att säga att det är viktigt att vi visar respekt för och talar gott om våra medmänniskor.
Anders avlöstes av riksdagsmannen Mats Green (M). Mats strök under att Israel är den enda demokratin i mellanöstern. Landet har ett rikt kulturliv och är världsledande inom IT, teknik och medicin. Israel förtjänar också kritik för sitt handlande men i landet är opposition och kritisk granskning av makten tillåten. Mats oroades över den ökande antisemitismen i Europa som tar sig allt starkare uttryck. Han avslutade sitt tal med att säga:
- Det stora problemet i mellanöstern är inte Israel utan de många diktaturerna, det är dem som vi måste börja påverka för att nå en förändring.När Mats var klar tog Israels ambassadör i Sverige Isaac Bachamn över talarstolen. Han började med att tacka värden Ewa Jonsson som även fungerade som tolk, föregående talare och alla åhörare. Isaac började med att säga: 
- Vi är sorgsna över att Israel är den enda demokratin i mellanöstern. Vi vill helst lösa konflikter genom en fredlig dialog med våra grannar men tyvärr är vi inte där ännu. Vi önskar att fler demokratier i västvärlden kunde backa upp oss i vår strävan efter en fredlig lösning.


Isaac fortsatte sitt tal och berättade att han är bedrövad över hur Israel framställs i Sverige. När landet försvarar sig mot det meningslösa våldet och terrorn som dess invånare utsätts för ses deras självförsvar som en aggression. 
- I svenska medier framställs Israel som det stora problemet i Mellanöstern. Denna skeva bild av verkligheten skapar bekymmer i relationerna mellan länderna. 
- Det är viktigt att vi förstår att Israel är ett offer för årtionden av terror och hatbrott från våra grannländer. Vi brottas med ett grundläggande hat mot judar, staten Israel och mot västvärlden.
Isaac berättade att Israel bygger på samma moral och värderingar som andra länder i västvärlden och därför är landet unikt i Mellanöstern. Men på grund av dessa värderingar hatas landet av militanta islamister och extremister som drömmer om landets undergång. Precis som i Sverige har alla israeliska medborgare religions- och yttrandefrihet och exempelvis HBTQ-personers rättigheter respekteras. Dessa värderingar respekteras inte i andra länder i Mellanöstern och många HBTQ-personer förföljs, misshandlas, trakasseras och till och med dödas av polis och medborgare.


Enligt Isaac är det viktigt att kalla saker vid dess rätta namn och titta på hur verkligheten i Mellanöstern ser ut. På grund av dåligt politiskt ledarskap och fanatism drivs palestinierna allt djupare in i misär och lidande. Deras mål är att med alla till buds stående medel driva ut judarna ur Israel. När de överger det målet kommer Israel att upphöra med ockupationen och bjuda in palestinierna till fredlig samexistens med Israel. Vi vill som sagt lösa konflikterna på fredligt vis i regionen med dialog och inte med våld!


Isaac avslutade sitt tal med att säga:
- Det är viktigt att vi som tror på frihet och demokrati ställer oss tillsammans i kampen mot hat, terrorism och extremism. Det enda brottet som vi har begått i terroristernas ägon är att vi finns till och har valt att leva fria demokratiska liv. Det enda som vi som står upp för frihet och demokrati kan göra för att förhindra terrorismen är genom att sträcka ut händerna till varandra och kämpa tillsammans för att skydda vår civilisation.
- Blanda inte ihop offret med förövaren! Istället för att fördöma måste vi stå tillsammans i kampen mot en ansiktslös fiende som intet respekterar någon. Vi måste alltid kalla terrorismen vid dess rätta namn oavsett om de slår till i Israel, Paris eller i något annat land.Manifestationen avslutades genom att alla deltagare gemensamt sjöng Israels nationalsång Hatikvah (hoppet). På plats i Jönköping fanns både uniformerade och civil poliser som övervakade den fredliga manifestationen, de fick en lugn dag utan några ingripanden.


Text och foto: Mikael Good

1 kommentar:

febe Alfredsson, Mölle sa...

Tack Israelvännerna i Jönköping att ni står upp för Israel så tydligt och dessutom offentligt. Heder åt er!