måndag 17 februari 2014

Europas skamfläck



Romernas utanförskap på Balkan är en skamfläck för EU. Förändras inte situation radikalt inom de närmsta åren kommer vi att få se ännu fler tiggare på våra gatorna och ännu fler kåkstäder som växer upp i utkanterna av våra städer.

Debatten om tiggare går stundtals het i Svenska media och diskussionsforum. Det finns de som vill förbjuda tiggeri. Men en sådan drastisk åtgärd skulle sannolikt bara leda till att tiggarna söker sig andra vägar att få tag på pengar. 
Det är viktigt att EU-länderna Bulgarien och Rumänien tar sitt ansvar och börjar använda de EU-pengarna som de fått för att minska klyftorna mellan folkgrupperna romer och rudai och den övriga befolkningen. Men även EU behöver ta sitt ansvar genom att se till så att Europakonventionen följs av alla EU-länder.

Till vardags arbetar jag som informationsansvarig på Hjälpverksamheten Hjärta till Hjärta i Linköping. Hjärta till Hjärta är en hjälporganisation som vill vara med och förändra romernas situation på Balkan. I dag bedriver vi ett arbete bland romer och fattiga rumäner i byn Horezu Poienarilor och vi stöttar ett ABC-projekt för framförallt romska barn i Albanien. De olika arbetena bland romer som vi är med och stöttar är fruktbärande med de är ändå bara en liten droppe i det stora behovshavet.

Vi jobbar främst med stödundervisning och med olika självhjälps åtgärder. Utbildning är ett av de effektivaste vapnen mot fattigdom och den ger fattiga romska och rumänska barn ett hopp om en något bättre framtid än sina föräldrar. Det är förvisso gratis att gå i skolan i Rumänien men skolmaterial, skolresor och annat kostar pengar som familjerna inte har. Det gör att många familjer prioriterar bort sina barn skolgång. En av förutsättningarna för vårt familjestödsprojekt är att föräldrarna gör vad de kan för att barnen ska kunna gå i skolan. 


Tidningen Östgöta Correspondenten har skrivit en hel del artiklar om tiggarna. Förra hösten var de i byn Horezu Poienarilor i Rumänien tillsammans med Rickard Klerfors från Hjärta till Hjärta, i den följande länken kan ni ta del av en film från det besöket: http://www.24corren.se/?category=5017163&clip=6562842&date=latest&startTime=0m0s

Så här kan du hjälpa romer i Rumänien via Hjärta till Hjärta:
• Du kan bli familjestödjare för romska familjer i Rumänien. Familjestödet är inte individuellt utan mer av karaktären gruppfadderskap och pengarna som kommer in går till en gemensam pott och delas ut till dem som bäst behöver dem för tillfället.

• Du kan stötta skolprojektet i Horezu Poienarilor, där romska barn ges en möjlighet att lära sig att läsa och skriva. Utbildning är ett av de effektivaste vapnen mot fattigdom och den ger fattiga romska och rumänska barn ett hopp om en något bättre framtid än sina föräldrar.
• Du kan vara med och stötta uppstarten av vårt speciella Team-Roma-projekt som vi räknar med att starta upp efter sommaren. Tanken med projektet är att komma åt och göra något åt rötterna till utanförskap, misär och fattigdom bland romer, rudari och fattiga rumäner. 

Sätt in din gåva på PG 90 07 85-7 och märk din betalning med antingen "Familjestödjare-Roma", "Skolprojektet-Roma" eller "Team-Roma-Projektet".

Text och foto: Mikael Good

Inga kommentarer: