onsdag 7 november 2012

Valet mellan pest och kolera är enkelt

Du har säkert hört uttrycket; Det är som att välja mellan pest eller kolera. Den egentliga grundtanken med uttrycket är att visa på ett omöjligt val mellan två helt oacceptabla valmöjligheter. Men är egentligen valet mellan pest och kolera ett omöjligt val?För att överleva pest måste du snabbt få läkarvård. För att överleva kolera räcker det oftast om du har tillgång till rent vatten. Även om det är bra att du kommer under läkarvård så snart som möjligt om du får kolera så kan du kurera dig själv genom att sköta din hygien och dricka regelbundet. Om inte pest behandlas snabbt är dödligheten nästan 100 procent. De flesta som dör av kolera dör av uttorkning. Utan behandling är dödligheten nästan 60 procent. Men som sagt den som har insjuknat i kolera kan kurera sig själv om han (jag vägrar skriva hen) har tillgång till rent vatten eller vattenreningsvätska, i sådana fall sjunker dödligheten till ett par procent. Med den här informationen i åtanke är valet mellan pest och kolera inte något svårt val och mitt svar på frågan blir självklart att jag väljer kolera framför pest alla dagar i veckan.

På engelska används uttrycket "Between a Rock and a Hard Place" för att uttrycka ungefär samma sak och valet mellan Rock=berg och ett Hard Place=hårt ställe är ett omöjligt val då de gör uttryck för samma sak. Presidentvalet mellan Mitt Romney och Barack Obama var i mångt och mycket ett val mellan ett berg och ett hårt ställe. Möjligtvis kan man säga att Obama är lite mer kolera än pesten Romney och därför är det nog bra att koleran segrade till sist.

Om du ställs inför omöjliga val i livet så finns det alltid en utväg. Det gäller bara att hitta den och oftast finns utvägen betydligt närmare än du tror.

Text och foto: © Mikael Good, all rights reserved.


Inga kommentarer: