fredag 23 januari 2015

Drömmen om det stora klippetDet finns många olika orsaker till den desperata migrationen av fattiga EU-medborgare från Rumänien till Sverige. Men en av orsakerna är att människor lockas att resa när några av deras grannar och vänner "lyckas" och kommer hem med mycket pengar som de oftast använder till att sätta guldkant på sin tillvaro.

De flesta som tigger får inte ihop mer än en dryg 100-lapp per dag, men drömmen om att hitta ett arbete eller att få en stor gåva från någon vänlig svensk bär dem genom deras grå vardag och hjälper dem att uthärda sina vedermödor. Jag har förståelse för att fattiga romer och rudarer* kommer hit och tigger. I byarna som jag besökt i Rumänien ligger arbetslösheten på 80-90%. Diskrimineringen och utanförskapet som de utsätts för gör det svårt för dem att komma in i det rumänska samhället. Social- och barnbidrag är så små att de inte går att leva på och många kan inte försörja sig på något annat sätt än genom att tigga.

Det ryktas om att de som tigger får ihop betydligt större summor än 100 kronor per dag. Jag har konfronterat ryktet och frågat några personer som bor och arbetar med romer och rudarer i Rumänien. Enligt dem är det bara ett fåtal som kommer hem med mycket pengar. De allra flesta som gett sig ut på desperat migration i jakt på pengar har inte så mycket pengar kvar när alla skulder till ockrare och researrangörer har betalats. En del kan inte ens betala sina skulder och får betala med sina ägodelar. I ett fåtal fall har de till och med blivit av med sina hus när skulden krävts in. För dem blev resan som skulle förändra livet blev en resa som förde dem ännu djupare in i fattigdom.

Trots medvetenheten om att det bara är ett fåtal som lyckas ökar den desperata migrationen från Rumänien. Antalet tiggare som kommer hit ökar i takt med att antalet ockrare och researrangörer blir allt fler. Det finns indikationer på att migrationen kommer att öka kraftigt framåt våren när kylan släpper greppet om Sverige. Med det i åtanke börjar det bli akut att ta fram en nationell handlingsplan som kommunerna gemensamt kan förhålla sig till. Samarbetet mellan olika organisationer och föreningar som jobbar i Sverige eller Rumänien behöver också utökas för att undvika onödigt dubbelarbete.

Tyvärr har även våldshandlingarna mot tiggarna ökat kraftigt med mordbränder, misshandel och hot. I höstas fick en rudarisk man sätta livet till i en misstänkt mordbrand i Högdalen. Hos ordningsmakten finns en rädsla att högerextrema medborgargarden ska ta lagen i egna händer och försöka "städa" gatorna från det som de kallar icke önskvärda element. Andelen hatbrott mot romer och rudarer har ökat kraftigt de senaste åren enligt det Brottsförebyggande rådet (Brå) och då ska vi ändå ha i åtanke att de flesta hatbrotten mot romer och rudarer inte anmäls. Rädslan för ordningsmakten och för att utsättas för repressalier är mycket stor hos de romer som jag pratat med.

Mitt engagemang för romer och rudarer bottnar i att jag vill vara med och resa upp de som sitter och se till så att de får tillbaka sitt människovärde och bjuds in i den europeiska stugvärmen där de hör hemma. Även om det är självklart för mig att se och ge en slant till mina medmänniskor som tigger tror jag ändå att det bästa sättet att nå en varaktig förändring är att arbeta med opinionsbildning i både Sverige och Rumänien och att investera i utbildning, hälsovård och socialt företagande i migranternas hemländer. Det är även viktigt att se till så att romer och rudarer får äganderätt på sina bostäder och att de som är identitetslösa blir folkbokförda.

Text och foto: Mikael Good

*Rudarernas ursprung är inte klarlagt men man tror att de är före detta soldater i den Ottomanska hären som tagits som krigsfångar på 1300- och 1400-talet och som sedan använts som slavar i gruvor. Ordet Rudari är fornslaviska och betyder gruvarbetare. I vilket fall som helst talar de inte romani och har inte några romska sedvänjor eller traditioner. Rudarerna själva kallar sig inte för romer utan för rumäner. 
Det ryktas även om att rudarerna kan ha judiskt ursprung. 

Inga kommentarer: